Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Kiến Tạo 
Địa chỉ:           14 -16 -18 Đường Số 11, Khu phố 4, Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức
 
Điện thoại:      0862.816.635
Fax:                 0862.816.679
 
Email:              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.