Kiến Tạo đã và đang hợp tác rất thành công với những công ty chuyên về lĩnh vực thiết kế, thi công các công trình xây dựng trong nước cũng như trên thế giới. Kiến Tạo cũng rất mong muốn trong tương lai có thể cùng hợp tác với những những công ty khác trong lĩnh vự xây dựng!
   

Công Ty: Cổ Phần Phát Triển A&B

Địa chỉ: 2 Nguyễn Văn Tráng, Bến Thành, Q. 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại+84 8 3925 7419

   

Công Ty: Deihimi Engineering

Địa chỉ

Điện thoại

   

Công Ty: Gmep

Địa chỉ

Điện thoại

   

Công Ty: TNHH QCONS

Địa chỉ

Điện thoại